4.4 Beplantet kompakttak

 • 4.4.1 Beplantet kompakttak på armert betongdekke

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  4.4.1 Beplantet kompakttak på armert betongdekke - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Takdekke i betong
  2. Primer
  3. FOAMGLAS® plater eller
  4. FOAMGLAS® Fallplater, lagt i varm bitumen
  5. To sjikt bitumenmembran
  6. Glidesjikt/beskyttelsessjikt
  7. Beplantning (omfattende eller intensiv)

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, fullstendig sammenføyd isolasjonssystem som hindrer store skadeomfang og renoveringer ved en eventuell lekkasje forårsaket av en punktering av takmembranen.
  • Funksjon: Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt. Fleksibel og enkel konstruksjon av fall, ved bruk av prefabrikkerte plater.
  Technical data sheet FG_TDS_4-4-1-NO_20161001.pdf
 • 4.4.2 Beplantet kompakttak på armert betongdekke

  FOAMGLAS® READY BLOCK med kaldt lim PC® 500

  4.4.2 Beplantet kompakttak på armert betongdekke - FOAMGLAS® READY BLOCK med kaldt lim PC® 500
  1. Takdekke i betong
  2. Primer
  3. FOAMGLAS® READY BLOCK eller
  4. FOAMGLAS® READY BLOCK Fallplater med fall, limt med PC® 500
  5. To sjikt bitumenmembran
  6. Glidesjikt/beskyttelsessjikt
  7. Beplantning (omfattende eller intensiv)

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, fullstendig sammenføyd isolasjonssystem som hindrer store skadeomfang og renoveringer ved en eventuell lekkasje forårsaket av en punktering av takmembranen.
  • Funksjon: En vanntett bitumenmembran kan sveises direkte på den. Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt. Fleksibel og enkel konstruksjon av fall, ved legging av prefabrikkerte plater.
  Technical data sheet FG_TDS_4-4-2-NO_20161001.pdf
 • 4.4.3 Beplantet kompakttak på profilert metalltak

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  4.4.3 Beplantet kompakttak på profilert metalltak - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Profilert metalltak
  2. FOAMGLAS® plater eller
  3. FOAMGLAS® Fallplater, lagt i varm bitumen
  4. To sjikt bitumenmembran
  5. Glidesjikt/beskyttelsessjikt
  6. Beplantning (omfattende eller intensiv)

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, fullstendig sammenføyd isolasjonssystem som hindrer store skadeomfang og renoveringer ved en eventuell lekkasje forårsaket av en punktering av takmembranen.
  • Funksjon: Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt. Fleksibel og enkel konstruksjon av fall, ved bruk av prefabrikkerte plater.
  Technical data sheet FG_TDS_4-4-3-NO_20161001.pdf
 • 4.4.4 Beplantet kompakttak på profilert metalltak

  FOAMGLAS® READY BOARD med kaldt lim PC® 11

  4.4.4 Beplantet kompakttak på profilert metalltak - FOAMGLAS® READY BOARD med kaldt lim PC® 11
  1. Profilert metalltak
  2. FOAMGLAS® READY BOARD, limt med PC® 11
  3. To sjikt bitumenmembran
  4. Glidesjikt/beskyttelsessjikt
  5. Beplanting (omfattende eller kraftig)

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, fullstendig sammenføyd vanntetning som hindrer store skadeomfang og renoveringer ved en eventuell lekkasje forårsaket av en punktering av takmembranen.
  • Funksjon: Enkel og effektiv legging av isolasjonen. En vanntett bitumenmembran kan sveises direkte på den.
  Technical data sheet FG_TDS_4-4-4-NO_20161001.pdf
 • 4.4.5 Beplantet kompakttak med bærelag av tre

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  4.4.5 Beplantet kompakttak med bærelag av tre - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Trebjelklag / kryssfinér
  2. Glidesjikt spikret på eller et selvklebende sjikt
  3. FOAMGLAS® plater eller
  4. FOAMGLAS® Fallplater, lagt i varm bitumen
  5. To sjikt bitumenmembran
  6. Glidesjikt/beskyttelsessjikt
  7. Beplantning (omfattende eller intensiv)

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, fullstendig sammenføyd isolasjonssystem som hindrer store skadeomfang og renoveringer ved en eventuell lekkasje forårsaket av en punktering av takmembranen.
  • Funksjon: Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt. Fleksibel og enkel konstruksjon av fall, ved bruk av prefabrikkerte plater.
  Technical data sheet FG_TDS_4-4-5-NO_20161001.pdf
 
 
 

Events