3.1 Innvendig gulvisolasjon

 • 3.1.1 Innvendig gulvisolasjon på betong, med sement-/anhydrittlag

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  3.1.1  Innvendig gulvisolasjon på betong, med sement-/anhydrittlag - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Betongdekke
  2. Primer
  3. FOAMGLAS® plater, lagt i varm bitumen
  4. Toppsjikt av varm bitumen
  5. Glidesjikt
  6. Sement-/anhydrittlag
  7. Gulvbelegg

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Underlag med høy trykkfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann.Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_3-1-1-NO_20161001.pdf
 • 3.1.2 Innvendig gulvisolasjon på betong, med sement-/anhydrittlag

  FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 58

  3.1.2 Innvendig gulvisolasjon på betong, med sement-/anhydrittlag - FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 58
  1. Betongdekke
  2. Primer
  3. FOAMGLAS® plater, lagt med PC® 58
  4. Toppsjikt av PC® 58
  5. Glidesjikt
  6. Sement-/anhydrittlag
  7. Gulvbelegg

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Underlag med høy trykkfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann.Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_3-1-2-NO_20161001.pdf
 • 3.1.3 Innvendig gulvisolasjon uten lim på avrettingsmasse, med sement-/anhydrittlag

  FOAMGLAS® FLOOR BOARD i tørr konstruksjon

  3.1.3 Innvendig gulvisolasjon uten lim på avrettingsmasse, med sement-/anhydrittlag - FOAMGLAS® FLOOR BOARD i tørr konstruksjon
  1. Betongdekke
  2. Sandavrettingssjikt eller flytende mørtel
  3. FOAMGLAS® FLOOR BOARD, ikke limt i fuger
  4. Glidesjikt
  5. Sement-/anhydrittlag
  6. Gulvbelegg

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Underlag med høy trykkfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann. Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Trykkfast Isolering og mulighet for dampsperrende sjikt i ett og samme produkt.
  Technical data sheet FG_TDS_3-1-3-NO_0812.pdf
 • 3.1.4 Innvendig gulvisolasjon uten lim på avrettingsmasse, med plater for tørr konstruksjon

  FOAMGLAS® FLOOR BOARD i tørr konstruksjon

  3.1.4 Innvendig gulvisolasjon uten lim på avrettingsmasse, med plater for tørr konstruksjon - FOAMGLAS® FLOOR BOARD i tørr konstruksjon
  1. Betongdekke
  2. Avrettningsmasse påført flytende
  3. FOAMGLAS® FLOOR BOARD, ikke limt i fuger
  4. Gulvpaneler for tørr konstruksjon
  5. Gulvbelegg

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Underlag med høy trykkfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann. Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Trykkfast Isolering og mulighet for dampsperrende sjikt i ett og samme produkt.
  Technical data sheet FG_TDS_3-1-4-NO_0812.pdf
 • 3.1.5 Innvendig gulvisolasjon på betong, med et lag av støpeasfalt

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  3.1.5 Innvendig gulvisolasjon på betong, med et lag av støpeasfalt - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Betongdekke
  2. Primer
  3. FOAMGLAS® plater, lagt i varm bitumen
  4. Toppsjikt av varm bitumen
  5. Glidesjikt
  6. Sjikt av støpeasfalt
  7. Gulvbelegg

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Underlag med høy trykkfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann.Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_3-1-5-NO_20161001.pdf
 • 3.1.6 Innvendig gulvisolasjon uten lim på avrettingsmasse, med et lag støpeasfalt

  FOAMGLAS® FLOOR BOARD i tørr konstruksjon

  3.1.6 Innvendig gulvisolasjon uten lim på avrettingsmasse, med et lag støpeasfalt - FOAMGLAS® FLOOR BOARD i tørr konstruksjon
  1. Betongdekke
  2. Sandavrettingssjikt eller flytende mørtel
  3. FOAMGLAS® FLOOR BOARD, ikke limt i fuger
  4. Glidesjikt
  5. Sjikt av støpeasfalt

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Underlag med høy trykkfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann. Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Trykkfast Isolering og mulighet for dampsperrende sjikt i ett og samme produkt.
  Technical data sheet FG_TDS_3-1-6-NO_0812.pdf
 • 3.1.7 Innvendig gulvisolasjon på betong, med systemgulv

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  3.1.7 Innvendig gulvisolasjon på betong, med systemgulv - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Betongdekke
  2. Primer
  3. FOAMGLAS® plater, lagt i varm bitumen
  4. Lag av PC® 74A2 med nett PC® 150
  5. Plater for belastningsfordeling
  6. Støtteføtter
  7. Gulvpaneler
  8. Gulvbelegg

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Underlag med høy trykkfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann.Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_3-1-7-NO_20161001.pdf
 • 3.1.8 Innvendig gulvisolasjon på betong, med systemgulv

  FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 58

  3.1.8 Innvendig gulvisolasjon på betong, med systemgulv - FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 58
  1. Betongdekke
  2. Primer
  3. FOAMGLAS® plater, lagt med PC® 58
  4. Lag av PC® 74A2 med nett PC® 150
  5. Plater for belastningsfordeling
  6. Støtteføtter
  7. Gulvpaneler
  8. Gulvbelegg

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Underlag med høy trykkfasthet og som ikke deformeres, som hindrer defekter og skader på gulvet. Celleglass inneholder ingen giftige stoffer og utvikler ikke røyk eller giftige gasser ved eventuell brann.Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_3-1-8-NO_20161001.pdf
 
 
 

Events