1.1 Gulvisolasjon

 • 1.1.1 Bærende gulvisolasjon på grunn eller komprimert pukk

  FOAMGLAS® FLOOR BOARD uten lim til underlag

  1.1.1 Bærende gulvisolasjon på grunn eller komprimert pukk - FOAMGLAS® FLOOR BOARD uten lim til underlag
  1. Grunn eller kompakt kultlag
  2. Betong
  3. Evt. avrettingsmasse av grus, stabilisert sand eller flytende mørtel
  4. FOAMGLAS® FLOOR BOARD, ikke limt i fuger
  5. Glidesjikt
  6. Betongdekke

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Gir et underlag med høy trykkfasthet og uten deformasjoner, som en ekstra sikring til bygget. Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Trykkfast Isolering og mulighet for dampsperrende sjikt i ett og samme produkt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-1-1-NO_0812.pdf
 • 1.1.2 Bærende gulvisolasjon med vanntrykks-membran, på grunn eller komprimert pukk

  FOAMGLAS® READY BOARD uten lim til underlag

  1.1.2 Bærende gulvisolasjon med vanntrykks-membran, på grunn eller komprimert pukk - FOAMGLAS® READY BOARD uten lim til underlag
  1. Grunn eller kompakt kultlag
  2. Betong
  3. Evt. avrettingsmasse av grus, stabilisert sand eller flytende mørtel
  4. FOAMGLAS® READY BOARD, ikke limt i fuger
  5. Vanntrykksmembran
  6. Glidesjikt
  7. Betongdekke

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Gir et underlag med høy trykkfasthet og uten deformasjoner, som en ekstra sikring til bygget. Brytes ikke ned av skadedyr f.eks maur og rotter.
  • Funksjon: Enkel og effektiv legging av isolasjonen. En vanntrykksmembran kan sveises direkte på den. Isolasjon og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-1-2-NO_0812.pdf
 • 1.1.3 Bærende gulvisolasjon på betongunderlag

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  1.1.3 Bærende gulvisolasjon på betongunderlag - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Grunn eller kompakt kultlag
  2. Betong
  3. Primerlag
  4. FOAMGLAS® plater lagt i varm bitumen
  5. Toppsjikt av varm bitumen
  6. Glidesjikt
  7. Betongdekke

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging. Gir et underlag med høy trykkfasthet, som ikke deformeres, og gir en ekstra sikring til bygget.
  • Funksjon: Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-1-3-NO_0812.pdf
 • 1.1.4 Bærende gulvisolasjon med vanntrykksmembran på betong

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  1.1.4 Bærende gulvisolasjon med vanntrykksmembran på betong - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Grunn eller kompakt kultlag
  2. Betong
  3. Primerlag
  4. FOAMGLAS® plater lagt i varm bitumen
  5. Vanntrykksmembran
  6. Glidesjikt
  7. Betongdekke

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging. Gir et underlag med høy trykkfasthet, som ikke deformeres, og gir en ekstra sikring til bygget.
  • Funksjon: Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-1-4-NO_0812.pdf
 • 1.1.5 Bærende gulvisolasjon på betongunderlag med påstøpt vanntett betong

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  1.1.5  Bærende gulvisolasjon på betongunderlag med påstøpt vanntett betong - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Grunn eller kompakt kultlag
  2. Betong
  3. Primerlag
  4. FOAMGLAS® plater lagt i varm bitumen
  5. Toppsjikt av varm bitumen
  6. Glidesjikt
  7. Betongdekke (vanntett betong)

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging. Gir et underlag med høy trykkfasthet, som ikke deformeres, og gir en ekstra sikring til bygget.
  • Funksjon: Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-1-5-NO_0812.pdf
 • 1.1.6 Bærende gulvisolasjon på grovbetong med vanntrykksmembran

  FOAMGLAS® plater med varm bitumen

  1.1.6  Bærende gulvisolasjon på grovbetong med vanntrykksmembran - FOAMGLAS® plater med varm bitumen
  1. Grunn eller kompakt kultlag
  2. Betong
  3. Primerlag
  4. Vanntrykksmembran
  5. FOAMGLAS® plater lagt i varm bitumen
  6. Toppsjikt av varm bitumen
  7. Glidesjikt
  8. Betongdekke

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging. Gir et underlag med høy trykkfasthet, som ikke deformeres, og gir en ekstra sikring til bygget.
  • Funksjon: Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-1-6-NO_0812.pdf
 
 
 

Events