1.2 Veggisolasjon

 • 1.2.1 Veggisolasjon på betong

  FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 56

  1.2.1 Veggisolasjon på betong - FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 56
  1. Betongvegg
  2. Primerlag
  3. FOAMGLAS® plater, limt med PC® 56
  4. Toppsjikt av PC® 56
  5. Beskyttelsessjikt/drenssjikt
  6. Jord/tilbakefylling

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging.
  • Funksjon: Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-2-1-NO_20161001.pdf
 • 1.2.2 Veggisolasjon på vanntett betong

  FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 56

  1.2.2 Veggisolasjon på vanntett betong - FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 56
  1. Betongvegg (vanntett betong)
  2. Primerlag
  3. FOAMGLAS® plater, limt med PC® 56
  4. Toppsjikt av PC® 56
  5. Beskyttelsessjikt/drenssjikt
  6. Jord/tilbakefylling

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging.
  • Funksjon: Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-2-2-NO_20161001.pdf
 • 1.2.3 Veggisolasjon på betong med vanntrykksmembran

  FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 56

  1.2.3 Veggisolasjon på betong med vanntrykksmembran - FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 56
  1. Betongvegg
  2. Primerlag
  3. Vanntrykksmembran
  4. FOAMGLAS® plater, limt med PC® 56
  5. Toppsjikt av PC® 56
  6. Beskyttelsessjikt/drenssjikt
  7. Jord/tilbakefylling

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging.
  • Funksjon: Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-2-3-NO_20161001.pdf
 • 1.2.4 Veggisolasjon på betong med vanntrykksmembran

  FOAMGLAS® READY BLOCK med kaldt lim PC® 56

  1.2.4 Veggisolasjon på betong med vanntrykksmembran - FOAMGLAS® READY BLOCK med kaldt lim PC® 56
  1. Betongvegg
  2. Primerlag
  3. FOAMGLAS® READY BLOCK, limt med PC® 56
  4. Vanntrykksmembran
  5. Beskyttelsessjikt/drenssjikt
  6. Jord/tilbakefylling

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging.
  • Funksjon: Enkel og effektiv legging av isolasjonen. En vanntrykksmembran kan sveises direkte på den. Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-2-4-NO_20161001.pdf
 • 1.2.5 Veggisolasjon på vanntett betong

  FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 56

  1.2.5 Veggisolasjon på vanntett betong - FOAMGLAS® plater med kaldt lim PC® 56
  1. Betongvegg (vanntett betong)
  2. Primerlag
  3. FOAMGLAS® plater, limt med PC® 56 WU
  4. Toppsjikt av PC® 56 WU
  5. Beskyttelsessjikt/drenssjikt
  6. Jord/tilbakefylling

  Fordeler med FOAMGLAS® systemet

  • Kvalitet: Systemer med materialer av høy kvalitet. Kvalitetsstyring ved systematiske inspeksjoner på byggeplassen og profesjonell rådgivning.
  • Kostnadseffektivitet: Den lange levetiden gir maksimal verdi og garanterer minimale vedlikeholdskostnader.
  • Bestandighet: Konstant isoleringsevne og beskyttelse mot fuktighet i hele konstruksjonens levetid.
  • Sikkerhet: Kompakt, hellimt isolasjonssystem som hindrer skader på grunn av fukt fra kondens eller vanngjennomtrenging. I kombinasjon med PC® 56 WU kan sprekker med en bredde på 0,2 mm i betongstrukturen tettes med en sikkerhetsfaktor på 3.
  • Funksjon: Isolasjon samt damp-, radon- og dampsperre i ett og samme funksjonssjikt.
  Technical data sheet FG_TDS_1-2-5-NO_20161001.pdf
 
 
 

Events