PÅ TOPPEN AV VERDEN

 
 
 

Tak på nye måter

Byene våre får stadig flere innbyggere som bor tettere og tettere, og dermed strekker bylandskapet seg både utover og oppover. Arkitekter og urbane designere skaper ny og eksperimentell struktur, samtidig som de undersøker eksisterende bygningers muligheter for nytenkning eller utvidelse. Det er spesielt bygningenes tak, som tidligere bare har vært et likegyldig strukturelement, som må forvandles til et byrom i seg selv, der man kan utnytte kapasiteten og få mer plass å bo på, eller skape seg et rolig tilfluktssted midt i den travle storbyen.
(TASCHEN) 
 
 


Eksempler til inspirasjon

For de av oss som jobber med å skape nye boarealer på hustak, er boken «ROOFTOPS, Islands in the Sky», utgitt av TASCHEN, helt essensielt lesestoff. Forfatteren (Philip Jodidio) gir oss en spektakulær oversikt og beskriver rundt 50 eksempler fra alle verdenshjørner, blant annet barer, restauranter, moderne installasjoner, hager og parker. Den er mesterlig fotografert og illustrert av koreanske Boyoon Kim. 

Vi vet ikke om det er på grunn av panoramautsikten, vær og vind eller de smått svimlende høydene, men vi ser at taket ikke bare har inspirert til arkitektoniske nyvinninger, men også gitt livet i byene et helt nytt aspekt. 

 
 
 
 
 


Copyright: Javier Callejas / TASCHEN
 
 
I likhet med de andre bøkene i arkitekturserien fra TASCHEN hyller den både etablerte aktører og nye stjerner i bransjen. Noen av kunstnerne som strekker seg mot himmelen, er Pritzker Prize-vinnerne Norman Foster og Shigeru Ban, Jeffrey Inaba, Julien De Smedt (JDS) og landskapsdesignerne Ken Smith og Valdimir Djurovic
 
 
 

EN NY MÅTE Å UTFORME OG BYGGE PÅ

 
 

Fremtidssikrede løsninger

Tak som brukes aktivt, krever høyere byggestandarder enn andre tak. Skal man skape miljøer med nytt liv på hustak, må man velge materialer som kan garantere en varig, bærekraftig og solid konstruksjon.

Se for deg at du har en park, et svømmebasseng eller en restaurant på taket ditt. For disse miljøtypene må du minimere risikoene, som lekkasje og innvirkning på bygningen. Risikoen for lekkasje er høyere på aktive tak enn på andre typer, og lekkasjesøk kan medføre store reparasjons- og renovasjonskostnader. Med FOAMGLAS®-varmeisolasjon kan du oppnå drømmene dine og være trygg på at taket ditt holder de høyeste sikkerhetsstandarder. Den gir deg alle garantiene du trenger, og den har ekstra fordelaktige egenskaper når tunge installasjoner skal lages. FOAMGLAS® har den optimale løsningen for alle typer belastning.

De fleste installasjoner kan gjøres med en standardløsning fra FOAMGLAS®: kompakttak. 

 
 

 

BRUKSOMRÅDER MED FOAMGLAS® 

> grønne tak med intensiv vegetasjon
> takkonstruksjoner som omfatter vann, som dammer og svømmebasseng
> infrastruktur, f.eks. parkering eller ventilasjonsenheter
> takkonstruksjoner som restauranter, idrettsanlegg, drivhus osv.
> fotoelektriske systemer

 
 

EKSEPSJONELLE EGENSKAPER txtExceptCh

Alle disse byggemulighetene gjøres mulig av de eksepsjonelle egenskapene til FOAMGLAS®. Varmeisolasjonsmaterialet har alle kvalitetene og egenskapene som kreves for trygg og bærekraftig konstruksjon på hustak.

Se nærmere på dem 


FOAMGLAS® HAR EKSTRA FORDELER 

 
 

FLEKSIBEL

Når du bruker den samme standardoppbygningen av isolasjon over hele taket, er mulighetene så å si ubegrensede. Du kan skape arealer med alt fra vegetasjon, idrettsplasser eller vannseksjoner til parkeringsplasser og områder med solcellepaneler. 

Og det beste av alt er at du kan gjøre dette flere år etter å ha montert FOAMGLAS®. Du har alltid den fleksibiliteten.

 

FREMTIDSSIKRET

Med kompakttaket vårt kan du endre takets bruksområde uten å endre den opprinnelige konstruksjonen (gitt at bygningen tåler den aktuelle belastningen). Så du har alltid fleksibiliteten med flere ulike alternativer samtidig som kostnadene og avfallsmengdene holdes lave.

 
 

LANGVARIG YTELSE

Noen av de eldste takene våre har nå vært i bruk i mer enn 40 år, og de fungerer fremdeles like godt som den dagen de ble montert. Selv over veldig lange perioder klarer FOAMGLAS® å bevare styrken, varmeisolasjonsevnen og alle sine andre eksepsjonelle egenskaper. Taket vil vare i en mannsalder takket være en gjennomprøvd ytelse og enkelt utskiftbar membran, og det betyr lavere kostnader og mindre avfall. 

FIW i München satte produktet vårt på prøve. Resultatet er et bevis på hvor godt det fungerer over tid. 

>> Les mer

 

BRANNSIKKERHET

Når hustakene blir til nye arealer å bo og slappe av på, er det svært viktig å tenke på sikkerheten, både for bygningen og mennesker. Brannsikkerhet er et viktig aspekt, og bevisstheten rundt dette har økt betraktelig de siste årene. 

Isolasjonsmateriale som celleglassisolasjonen vår er en ubrennbar løsning for det aktive taket ditt. Og det forbedrer ikke bare bygningens brannsikkerhet, det gir også verdifull ekstra tid for folk til å evakuere og for brannvesenet til å gjøre jobben sin.

>> Les mer

 
 
 

 

BRUKSOMRÅDER

 
 
 

GRØNNE TAK / PARKER / DRIVHUS / URBANT LANDBRUK 

TRYKKFASTHET
Belastninger som drivhus eller store plante-/trebeholdere på et tak kan føre til deformering og bevegelse i byggematerialer. Bevegelser kan medføre at membran eldes raskere. Mange løsninger krever også et ekstra lag på toppen for å fordele belastningen. Dette medfører ekstra kostnader, men disse kan unngås. 
+++ Den spesielle cellegeometrien i FOAMGLAS® sikrer en høy trykkfasthet som tåler belastning på lang sikt uten behov for et ekstra lastfordelingssjikt. Med FOAMGLAS® kan du være trygg på at du unngår deformering.

VANNGJENNOMTRENGING
Grønne tak, takparker og lignende får ofte problemer med lekkasjer fordi røtter vokser nedover gjennom taket. Med mange byggematerialer kan fuktighet føre til alvorlige konsekvenser for bygningen. Lekkasjer inn i bygningen vil påvirke den samlede varmeisolasjonsevnen. Og i tillegg er det med de fleste materialer nesten umulig å finne opphavet til vanngjennomtrengingen uten å rive av alt takmaterialet.
+++ FOAMGLAS® er vanntett og damptett. Den består av hermetisk lukkede glassceller og kan ikke absorbere fuktighet.
Ved lekkasjer som oppstår på grunn av boring, er det enkelt å finne opphavet, siden skaden bare er lokal og derfor enkel å reparere.

VEGETASJON 
Se for deg at du har et skogsaktig område på taket ditt med høye trær og skogsplanter – litt natur i urbane omgivelser. Det er mange materialer som tåler ekstensiv vegetasjon (små planter, gress osv.), men intensiv vegetasjon stiller høye krav til hele oppbygningen av taket. Intensive grønne tak krever ikke bare en løsning som tåler høy belastning, de medfører også en risiko for at røtter skader underliggende byggematerialer. Røtter leter vanligvis etter vann hvor som helst – også mellom materialer. 
Og hvis det oppstår lekkasje, kan materialene begynne å råtne, og/eller skadedyr kan bygge reir i dem. Og det setter bygningens sikkerhet på spill.
+++ FOAMGLAS® er blant de få materialene som tåler ekstensiv og intensiv vegetasjon, helt uten risiko. Trykkfastheten tåler den store belastningen som kommer med intensive grønne tak. Det er ikke behov for noe lastfordelingssjikt, som betong. 
I tillegg kan ikke røttene til planter eller trær trenge gjennom de lukkede glasscellene. FOAMGLAS®-celleglass kan ikke råtne og er skadedyrsikkert.
Det fungerer som et beskyttende skjold for bygningen din. 

ØKOLOGI 
Hvis du har tenkt å bruke taket til vegetasjon eller urbant landbruk, bryr du deg sannsynligvis mye om bærekraft, gjenvinning og miljøforvaltning. Det er ikke alle byggematerialer som passer til prosjektet ditt. Enkelte varer nok ikke så lenge. Andre kan ikke enkelt gjenvinnes etter utskifting. 
+++ Byggematerialet du bruker, kan være helt avgjørende for det grønne taket ditt. For eksempel kan FOAMGLAS® opprettholde den samme varmeisolasjonsevnen i mange tiår, noe som sikrer en konsekvent energieffektivitet. I tillegg er det faktisk fremstilt av 66 % gjenvunnet glass, og det kan gjenvinnes selv.
 
 
 
 

SOLCELLEINSTALLASJONER 

TRYKKFASTHET
Solcelleanlegg er en stor belastning på et tak, siden de er utsatt for vind og snø. Det er derfor det legges en ekstra betongsokkel under mange av disse installasjonene. Men betongen under solcellepanelene fungerer som en kuldebro, slik at varmen lekker ut av bygningen og kulden trenger inn.
+++ FOAMGLAS®-cellestrukturen har en høy trykkfasthet som tåler belastning på lang sikt uten ekstra sokler. Og det innebærer at du får en løsning i kun ett lag med en kontinuerlig isolasjonsevne. Dermed er bygningen din helt beskyttet mot uønskede kuldebroer.

TILGJENGELIGHET
Av hensyn til vedlikehold er det viktig å ha tilgang til disse svært tekniske systemene. I mange tilfeller er det viktig å bestemme på forhånd hvor solcellepaneler og gangveier skal plasseres – og det reduserer fleksibiliteten. 
+++ Med FOAMGLAS® bevarer du fleksibiliteten. Celleglassisolasjonen er stiv, og det er ikke fare for deformering under solcellepaneler eller gangveier. Selv flere år etter å ha installert FOAMGLAS® kan du bestemme deg for å installere et solcelleanlegg eller gjøre taket ditt om til så å si hva du vil (et idrettsanlegg, en park, et drivhus osv.).

BELASTNING FRA VIND OG SNØ
Vindbelastningen på solcellepaneler kan være sterk. Under solcelleanlegget trenger man derfor et solid materiale som tåler stor belastning, for å holde det på plass og unngå deformering. Ofte bruker man et betongdekke til å holde solcellepanelene på plass. Ikke alle materialer tåler den ekstra belastningen øverst uten at det oppstår deformering og bevegelse. Etter en stund trengs det utskifting eller reparasjon.
I tillegg kommer den nye kuldebroen, som oppsto med betongen, til å svekke bygningens varmeisolasjonsevne.
+++Det er ikke nødvendig å legge betongdekke over FOAMGLAS®. Celleglassisolasjonen vår tåler belastningen av både solcelleanlegget og den medfølgende vindbelastningen. Det blir ingen deformering eller bevegelse.

VANNGJENNOMTRENGING
Solcelleanlegg kan medføre lekkasjer når det bores hull til å feste dem på taket. For noen byggematerialer kan vanngjennomtrenging ha alvorlige konsekvenser for varmeisolasjonsevnen. Og vannet lekker inn i bygningen. 
+++ FOAMGLAS® er vanntett og damptett. Den består av hermetisk lukkede glassceller og kan ikke absorbere fuktighet. Celleglassisolasjonen beskytter mot lekkasje, siden vannet ikke kan trenge gjennom laget med fullstendig vanntett FOAMGLAS®-isolasjon. 

BRANNSIKKERHET
Solcelleanlegg innebærer mye elektrisk kraft, og når elektrisitet er til stede, kan det bety stor brannfare. 
+++ FOAMGLAS® er et ubrennbart isolasjonsmateriale som ikke bidrar til brannutvikling. Det vil også bidra til at ilden ikke sprer seg. Slik forbedrer det bygningens brannsikkerhet. 

 
 
 
 
 
 
 

TAKTERRASSER

TRYKKFASTHET
Takterrasser brukes til fritid og avslapping. De er gjerne i bruk året rundt. Lokal tung belastning på taket kan føre til deformering og bevegelser hvis isolasjonslaget under ikke er sterkt nok. 
+++ FOAMGLAS®-cellestrukturen gir høy trykkfasthet og kan bære belastning over lang tid. Du kan være trygg på at utekjøkkenet, plantekassene eller sitteområdet ikke forårsaker noen deformering av FOAMGLAS®-installasjonen. 

BRANNSIKKERHET
Sommeren er en herlig tid for å benytte takterrassen. Det er også årstiden der brannfaren øker, siden mange liker å grille eller tenne opp i en bålpanne.
+++ FOAMGLAS® er et ubrennbart isolasjonsmateriale som ikke bidrar til brannutvikling. Det vil faktisk bidra til at ilden ikke sprer seg. Når det er installert, forbedrer det bygningens brannsikkerhet. 

KJEMISKE STOFFER 
Mange byggematerialer er ikke motstandsdyktige mot kjemisk påvirkning som sur nedbør, ugressmidler og lignende. Over tid kan disse faktorene ha effekt på et aktivt tak. 
+++ FOAMGLAS® består av rent glass og er derfor motstandsdyktig mot organiske løsemidler og syrer. Installasjonen bevarer dermed både sin egen funksjon og taket ditt.

FLEKSIBILITET 
Iblant er det fint med en forandring. Siden takene våre i økende grad brukes som boarealer, kan det hende at du vil endre bruken av det aktive taket til noe annet en gang i fremtiden.
Det er ikke alle installasjoner som gir deg fleksibiliteten og muligheten til å bytte fra f.eks. en takterrasse til et idrettsanlegg.
+++ Hvis du bruker FOAMGLAS på taket ditt, beholder du fleksibiliteten. Vil du ha en lekeplass nå, men forandre den til et grønt tak om noen år? Kanskje du vil gjøre den om til et parkområde, eller kanskje en kombinasjon av alt sammen? Selv flere år etterpå kan du forandre takterrassen din hvis den er basert på FOAMGLAS®. 
 
 
 
 

PARKERINGSDEKK

TRYKKFASTHET
Parkeringsdekk krever en løsning som tåler tung belastning. Ellers kan daglig bruk resultere i deformering og bevegelse i materialene, og dermed skader på selve bygningen. Lekkasjer er ett av problemene som kan oppstå, og opphavet er ofte vanskelig å finne. Dermed kan du bare reparere dem ved å bytte ut hele den eksisterende installasjonen. 
+++ FOAMGLAS®-cellestrukturen gir en høy trykkfasthet som tåler belastning på lang sikt – ingen deformering, ingen sammentrekning. Skulle det mot formodning oppstå en lekkasje, er det enkelt å finne den, siden vannet ikke kommer seg gjennom celleglasset og lekkasjen bare vil være lokal. 

BRANNSIKKERHET
Brannrisikoene på parkeringsdekk er kanskje ikke så innlysende ved første øyekast. Men biler kan ta fyr, og derfor representerer de en brannrisiko. 
+++ FOAMGLAS® har europeisk brannklassifisering A1, som innebærer at det er et ubrennbart materiale. I tilfelle brann blir det ingen spredning av ild. FOAMGLAS® fungerer som et beskyttende skjold.

VANNGJENNOMTRENGING
Et parkeringsdekk betyr stor belastning på taket. Avhengig av byggematerialene som er brukt, kan det resultere i en deformering av isolasjonslagene, noe som forårsaker potensielle vannlekkasjer grunnet ekstra belastning på membranen. Slike lekkasjer kan blant annet føre til betydelig dårligere varmeisolasjonsevne. Med de fleste installasjoner klarer vannet å trenge ned gjennom materialene, slik at det blir nesten umulig å finne opphavet til lekkasjen. Det fører ofte til ekstremt kostbare reparasjoner og utskiftinger.  
+++ I tillegg til den store trykkfastheten (og derfor ingen deformering) er FOAMGLAS® også vanntett og damptett. Den består av hermetisk lukkede glassceller og kan ikke absorbere fuktighet. Den beskytter parkeringsdekket mot risikoene ved vann- og fuktgjennomtrenging. Ved lekkasjer som oppstår på grunn av boring, vil skaden kun være lokal. Og det innebærer at det kun trengs lokal utskifting. 

 
 
 
 
 

 Lekkasjemembran = infiltrering i og under isolasjonen

 Vann- og damptetthet
 med FOAMGLAS®  • Isolasjonen blir våt
  • Vanskelig å finne opphavet til lekkasjen
  • Med dampsperre: fare for feil

  • FOAMGLAS® = lukket celleglass = vann- og damptett
  • Kompaktdach = fullstendig sammenføyd til støtter og tette skjøter
  • Zusammen = solid vann-/dampsperre i hele tykkelsen
  • Ingen infiltrasjon: isolasjonen holder seg tørr og effektiv – ingen lekkasjer
  • Ingen kondens: isolasjonen holder seg tørr og effektiv – ingen lekkasjer – ingen korrosjon – ikke behov for dampsperre
  • Ingen forringelse av varmeisolasjonsevne: ikke tap av U-verdi
 
 

KJEMISKE STOFFER

Parkeringsdekk må tåle kjemikalier som olje og bensin. Disse kjemikaliene er aggressive, og hvis de trenger gjennom skjøter, kan de fort skade bygningsmantelen. 
+++ FOAMGLAS® består av rent glass og er motstandsdyktig mot organiske løsemidler og syrer. Parkeringsdekket bevarer dermed både sin egen funksjon og bygningsmantelen. 

 
 
 
 
 
 
 

TAKKONSTRUKSJONER/IDRETTSANLEGG/LEKEPLASSER

TRYKKFASTHET
Idrettsanlegg og lekeplasser innbyr til aktivitet. Takkonstruksjoner som restauranter, leiligheter, drivhus og lignende strukturer innbyr til komfortable møter og hyggelige sammenkomster. Alle disse bruksområdene medfører tung belastning på taket. Bruk av feil materialer kan resultere i deformering og bevegelser, og det er farlig for hele bygningen. 
+++ FOAMGLAS® har høy trykkfasthet og kan på grunn av cellegeometrien bære tung belastning over lang tid. Uansett hva du vil installere på FOAMGLAS®, kommer ikke celleglassisolasjonsmaterialet til å bevege seg eller bli deformert. 

BRANNSIKKERHET
Arealer som brukes hyppig av mennesker, skal alltid ha god brannsikkerhet. Mange bygningsmaterialer er branntestet og gir en viss sikkerhet. Hvis en brann oppstår, er det imidlertid flere aspekter å ta hensyn til, som røykdannelse, giftige gasser, spredning av flammer og mye mer. Et smart materialvalg er helt avgjørende. 
+++ FOAMGLAS® har europeisk brannklassifisering A1, som innebærer at det er et ubrennbart materiale. I tilfelle brann blir det ingen spredning av ild, ingen giftige gasser og ingen produksjon av røyk. FOAMGLAS® bidrar til å holde brannen lokal og fungerer som et beskyttende skjold.

FLEKSIBILITET
Det er fint med en forandring iblant. Siden aktive tak blir til boarealer for mennesker, kan det være fint å ha muligheten til å gjøre det nåværende taket om til noe annet. Det er ikke alle takinstallasjoner som gir deg den typen fleksibilitet når tiden er inne.
+++ Hvis du bruker FOAMGLAS på taket ditt, beholder du fleksibiliteten. Vil du ha et idrettsanlegg, men kanskje forandre det til et drivhus om noen år? Eller kanskje du vil gjøre det om til en restaurant, eller kanskje en kombinasjon av alt sammen? Med FOAMGLAS kan du forandre taket etter dine behov, og til og med gjøre det mange år senere. 

 
 
 

WASSERDACH

DRUCKFESTIGKEIT
Dächer mit Wassertanks müssen schweren Belastungen standhalten. Nicht alle Anwendungen sind in der Lage, solche Lasten langfristig zu tragen. Verformung und Schrumpfung können zu unerwünschten Bewegungen führen.
+++ Dank der FOAMGLAS® Zellstruktur hat die Schaumglasdämmung eine hohe Druckfestigkeit. Sie kann langfristig Lasten tragen ohne Verformung oder Bewegung.

BRANDSICHERHEIT
Auf den Hausdächern werden Wassertanks montiert, sodass Feuerwehrleute im Brandfall leichten Zugriff auf Wasser haben.
+++ FOAMGLAS® ist ein nicht brennbares Dämmmaterial mit der europäischen Brandschutzklassifizierung A1. Es wird die Brandsicherheit des Gebäudes, auf dem es installiert ist, erhöhen. Somit ist sichergestellt, dass es im Brandfall nicht zu einer Flammenausbreitung kommt.
 
 
 
 
 
 

 

REFERANSER

Vi har cirka 30 referanser for aktive tak. Her viser vi frem noen få prosjekter. Tenk litt på hvilken merverdi du kan gi til en bygning eller til appellen til offentlige rom, og husk: Fremtiden bygges i dag. 
 
 

52 DEGREES – GRØNT TAK MED VANNTANK

Nijmegen, Nederland

 
 
 

 
Architekt
Mecanoo Architekten, Delft, Niederlande

Anwendung
 
FOAMGLAS® Kompaktdach für ein Gründach inklusive Wasserspeicheranlage

Herausforderung
Mehr als 10.000 m² Dachfläche, aber keine Verbindung mit der lokalen Kanalisation. Das 17-stöckige Gebäude verursachte eine zusätzliche kritische Regenlast auf dem angrenzenden Dachbereich.

Lösung
In Anbetracht der intensiven Nutzung dieses Dachs war ein Kompaktdach von FOAMGLAS® die sicherste und langlebigste Lösung. FOAMGLAS® stellte eine vollständig wasserdichte Anwendung zur Verfügung, die mit der Dacheindeckung verklebt wurde. Es war möglich, eine spezielle, auf 40 % des Regenvolumens angelegte Drainage aka. Pufferschicht in das Grasdach zu integrieren. Die restlichen 60 % werden durch Kiesbehälter aufgefangen, die das Wasser langsam an den Boden abgeben. Dank seiner hohen Druckfestigkeit kann FOAMGLAS® die schweren Lasten langfristig tragen.
 
 

OLV ZIEKENHUIS HOSPITAL – FOTOELEKTRISK SYSTEM 

Campus Aalst, Belgia 

 
 
 

 

Arkitekt
VK group Healthcare Roeselare, Belgia

Installasjon 
FOAMGLAS®-installasjoner for flere ulike formål, som parkering, grøntområder, terrasser osv. 

Utfordring
Det over 100 år gamle sykehuset ble designet etter bærekraftige, miljøbevisste byggemetoder. Påbygget var ikke noe unntak, siden grønne tak, gulvvarme, smart solbeskyttelse og mye mer ble planlagt for bygningen.

Løsning
Eierens og arkitektens kjennskap til FOAMGLAS®-isolasjon og dette materialets eksepsjonelle egenskaper inspirerte dem til å velge FOAMGLAS® til alle de ulike takinstallasjonene, som parkering, vegetasjon og mye mer. Isolasjonsmaterialet kan bære tung belastning samtidig som det gir brannsikkerhet og en vann- og damptett løsning.

 
 

SIEMENS – INTENSIVE UND EXTENSIVE VEGETATION

Berlin, Deutschland

 
 
 

 

Bygningens eier
Siemens AG, Siemens Real Estate – Region Ost, Berlin

Installasjon 
FOAMGLAS®-kompakttak for intensiv/ekstensiv vegetasjon og rekreasjonsområde

Utfordring
For hovedbygningen planla Siemens Real Estate (SRE) representative og tilgjengelige takterrasser med intensiv vegetasjon. Det var viktig å skape en behagelig atmosfære. 

Løsning
SRE valgte FOAMGLAS® på grunn av de eksepsjonelle egenskapene. Celleglassisolasjonen er vanntett, et viktig krav for grøntområder på et tak i aktiv bruk. Hermetisk lukkede glassceller forhindrer vanngjennomtrenging. 
FOAMGLAS® forhindrer også at røtter vokser ned gjennom taket, slik at det blir mulig å ha intensiv vegetasjon på taket uten risiko. 
Intensivt beplantede arealer og plantebeholdere ville også innebære et behov for høy trykkfasthet, siden de medførte ytterligere tung belastning på overflaten. FOAMGLAS®-kompakttak kunne innfri alle de nødvendige betingelsene.

 
 

SWAROVSKI CRYSTAL WORLDS 

Wattens, Østerrike 

 
 
 

 

Arkitekt
André Heller (kunstnerisk ledelse) / Mag. Carmen Wiederin und Propeller Z, Wien / Ing. Georg Malojer, Projektmanagement GmbH & Co, Innsbruck

Installasjon 
FOAMGLAS®-takinstallasjoner for ekstensive grøntområder 

Utfordring
Taksystemet til påbygget til «Swarovski Crystal World» måtte innfri svært høye krav. Alle reparasjoner eller renovasjoner av grønne tak, spesielt på denne størrelsen, innebærer betydelige kostnader og kan forstyrre den daglige driften.
Derfor trengte man langsiktig isolasjonsevne med høy trykkfasthet.

Løsning
Den opprinnelige konstruksjonen av «Swarovski Crystal World» hadde allerede FOAMGLAS® som isolasjonsmateriale. Det hadde bevist sin gode og konsekvente varmeisolasjonsevne og var helt værbestandig. 
I tillegg ligger takstrukturen under en meter med fyllmasse. FOAMGLAS® tåler det store trykket av jordmassene over lang tid takket være den høye trykkfastheten, som eliminerer deformering. 

 
 

ENTRE DEUX (KJØPESENTER)

Maastricht, Nederland 

 
 
 

 

Arkitekt
AMA Group Architecten, Maastricht

Installasjon 
FOAMGLAS®-kompakttak for fotgjengere

Utfordring
Kombinasjonen av boliger, butikker og restauranter med en allerede eksisterende bygning var en utfordring for AMA Group Architects. Prosjektet stilte høye krav til isolasjonen under konstruksjonen – der det skulle legges en gangvei med brostein. Området er generelt bare for fotgjengere, men flere steder måtte tåle større belastning, f.eks. ved leveranser til butikker og cateringvirksomheter.

Løsning
FOAMGLAS®-kompakttak overbeviste AMA Group Architects med sine eksepsjonelle egenskaper. Det innfridde alle kravene: et vanntett system med høy trykkfasthet som ville vare like lenge som Entre Deux selv.

 
 

SYDHAVNSSKOLEN

København, Danmark 

 
 
 

 

Arkitekt
JJW Arkitekter 

Installasjon 
FOAMGLAS®-kompakttak med treterrasse og grøntområder

Utfordring
Skoler har alltid høye sikkerhetsstandarder for sine elever og studenter. For Sydhavnsskolen var det viktig å skape et trygt miljø der barna skulle ønske å være fysisk aktive. Derfor måtte isolasjonsmaterialet være ubrennbart for å overholde høye standarder for brannsikkerhet. Og siden planene også omfattet vegetasjon/grøntområder, måtte ikke taket bare tåle tung belastning, men også være helt vanntett. 

Løsning
Sydhavnsskolen bestemte seg for å satse på FOAMGLAS®-kompakttak: alt-i-ett-løsningen til behovet deres. FOAMGLAS®-produkter tåler stor belastning over lang tid. I tillegg er FOAMGLAS® vannbestandig og ubrennbart. Celleglassisolasjonen har europeisk brannklassifisering A1. Dermed forbedrer den bygningens brannsikkerhet når den er installert.