Fasadeisolasjon

Innovativt og økonomisk

 
 
 
 
 

Bygninger med moderne fasadearkitektur må beskyttes mot brann, vær og vind. I tillegg må lovfestede krav, for eksempel om varmeisolasjon og brannsikring og design for å hindre kuldebroer, følges. For å oppfylle disse høye kravene trenger man et materiale med enestående egenskaper. FOAMGLAS® gir teknisk trygge løsninger for fasader og vegger som garanterer livslang beskyttelse av strukturen. Sikker planlegging og bærekraftig kostnadseffektivitet for bygging og vedlikehold er resultatet.

 

De innovative FOAMGLAS®-systemene løser problemet med kuldebroer på en overbevisende måte. Ved å installere innfestingsnivået for grunnkonstruksjonen og kledningen foran varmesjiktet – ved hjelp av falsede spesialplater – oppnår man en struktur med færrest mulig kuldebroer. Kledningen kan legges direkte over isolasjonssjiktet, og dette oppfyller de bygningsfysiske kravene. Ventilasjonsområder blir overflødig. Dette reduserer tykkelsen på konstruksjonssjiktene, noe som gir en betydelig plassbesparing og samtidig høy isolasjonsytelse. FOAMGLAS® er formstabilt, og man unngår dermed at isolasjonssjiktet siger eller renner.

 

FOAMGLAS® fasadeisolasjonssystemer er egnet for nesten alle typer kledninger. Det er derfor knapt noen grenser når det gjelder valg av materiale og designfrihet.