Isolasjon av flate tak

Holdbart og kompakt

 
 
 
 

Over et FOAMGLAS® kompakt tak kan all slags dekker legges. Avhengig av den plan - lagte bruken, kan man for eksempel lage en terrasse med heller, et grøntområde, et Pdekk eller et tak med shingel uten beskyttelsessjikt. For tak med forskjellig fall tilbyr vi en skreddersydd designservice som bruker taksystemet FOAMGLAS® TAPERED. FOAMGLAS®-blokker med fall er et interessant alternativ når det gjelder kostnadseffektivitet og isolasjonsteknologi. Loft med helninger er overflødig, og varmeisolasjonen bedres samtidig.

 

FOAMGLAS® kompakt tak er også egnet som lastbærende og høyisolerende takmateriale. Alle typer dekker kan legges uten kuldebroer, noe som gjør materialet både sikkert og økonomisk når det gjelder bygningsfysikk. Arkitekter og kunder har dermed nesten ubegrensede muligheter til å implementere holdbare og godt isolerte metalltakstrukturer i estetisk og teknisk krevende bygninger.

 

Kledningene kan påføres ved hjelp av metalltakteknikken eller med selvbærende, prefabrikkerte profilerte plater. Metallskinner som er sammenføyd i isolasjonen, eller spesialplater danner de nødvendige innfestingspunktene – uten kuldebroer. Dette gir en effektiv motstand mot vindsug.

 

FOAMGLAS® Compact Flat Roof / Clip