Perimeterisolasjon

Beskytter mot inntregning av fukt og vann

 
 
 
 

Varmeisolasjon brukes for å isolere hele bygningen. I tillegg til taket og veggene må de delene som er i kontakt med bakken, også varmeisoleres. Varmeisolasjon i gulv kan legges over eller under gulvdekket. FOAMGLAS® kan brukes, i samråd med bygningsingeniøren, som lastbærende varmeisolasjon og også på steder med kontinuerlig vanntrykk.

 

Varmeisolasjon i gulv i kontakt med bakken må oppfylle spesielle krav. Denne delen av bygningen er vanskelig tilgjengelig – eller det er svært kostbart – når bygningen er ferdig. Gulvisolasjonen må derfor garantere perfekt funksjonalitet, ha lang levetid og egnet stabilitet. FOAMGLAS® oppfyller alle disse kriteriene og kan også brukes, i samråd med bygningsingeniøren, som lastbærende varmeisolasjon under platefundamentet. FOAMGLAS® kan også brukes på steder med konstant vanntrykk (grunnvann).

 

Av økonomiske årsaker brukes kjellerlokaler stadig oftere i boliger eller i forretningssammenheng. Vegger som er i kontakt med bakken, må derfor isoleres spesielt nøye for å hindre fuktskader og eventuelt senere renovasjonsarbeid. FOAMGLAS® har overbevisende systemer med pålitelig og holdbar beskyttelse for bygningsdeler som er i kontakt med bakken.