Egenkontroll

 
 
 
 
 

Kontrollplanen skal ses som et veiledende instrument og har som hovedformål å sikre at konstruksjonens endelige funksjon blir best mulig. Planen skal være en hjelp til å minimere feil og problemer i arbeidsprosessen og til å sikre problemfri produksjon.