Produktegenskaper

 
 
 
 
 
 
 
 

Vanntett

FOAMGLAS® er vann- og damptett. Fordi materialet består bare av lukkede celler, opprettholder det glassets vannbestandighet. Fordel: FOAMGLAS® har ingen fuktabsorpsjon, innen kondensering, ingen svelling - som hindrer korrosjon under isolasjonen.

 
 
 

 


 
 
 
  
 

Ugjennomtrengelig for vanndamp

Hver glasscelle er hermetisk lukket fra produksjonsprosessen, slik at FOAMGLAS® er fullstendig ugjennomtrengelig for vanndamp og alle andre gasser. Fordel: FOAMGLAS® trenger ikke å kombineres med dampsperre, og isolerte rør og kar holder seg tørre og korroderer ikke under isolasjonen. Varmeisolasjonsevnen holder seg konstant gjennom hele levetiden.

 
 
 

 


 
 
 
 
 

Ikke-brennbart

FOAMGLAS® er framstilt av rent glass og er dermed ikke-brennbart og ikke-absorberende. Fordel: Sikker oppbevaring og sikker installasjon. Fordi FOAMGLAS® er uorganisk, kan det verken brenne eller forsterke eller opprettholde brann. Det har en brannhemmende funksjon, og antennelige væsker eller gasser kan ikke passere gjennom FOAMGLAS® (ingen veke-effekt).

 
 
 

 


 
 
 
 
 

Motstandsdyktig mot angrep

FOAMGLAS® er uorganisk. Det skades ikke av fugler eller skadedyr og råtner ikke. Fordel: Kan uten problemer benyttes som isolasjon av underjordiske bygningsstrukturer, fordi fugler og skadedyr verken kan spise eller bygge bo i FOAMGLAS®, og fordi materialet ikke bidrar til vekst av mikroorganismer og bakterier.

 
 
 

 


 
 
 
  
 

Høy trykkbestandighet

FOAMGLAS® har usedvanlig høy trykkbestandighet uten deformasjon under permanent belastning. Fordel: FOAMGLAS® verken komprimeres eller setter seg og kan bære tankstativer og røroppheng uten termiske broer.

 
 
 

 


 
 
 
  
 

Dimensjonsstabilt

FOAMGLAS® er dimensjonsstabilt, fordi glass verken ekspanderer eller krymper. Fordel: FOAMGLAS® verken vrir seg eller buler ut. Det holder seg stabilt, fordi den termiske ekspansjonskoeffisienten er omtrent den samme som for stål. Dette gir minimal belastning på isolasjonssystem, fuger og belegg ved temperaturendringer. Å hindre altfor store termiske volumendringer i isolasjonsmateriale er den beste måten å sikre at et system holder seg fukttett på.

 
 
 

 


 
 
 
  
 

Syre- og kjemikaliebestandig

FOAMGLAS® er motstandsdyktig mot organiske løsemidler og nesten alle syrer, fordi det er framstilt i rent glass. Fordel: Isolasjonen angripes ikke av sure gasser, andre korrosive medier eller aggressive anleggsforhold. Glassets kjemiske bestandighet er godt kjent.

 
 
 

 


 
 
 
  
 

Enkel å skjære til ønsket form

FOAMGLAS® kan enkelt skjæres til og monteres på stedet eller kan fås prefabrikkert. Avhengig av prosjektforutsetningene kan FOAMGLAS® enkelt skjæres til på installasjonsstedet med hardmetallsag og annet enkelt verktøy.

 
 
 

 


 
 
 
  
 

Miljø

FOAMGLAS® er helt fri for miljøskadelige stoffer og er det isolasjonsproduktet på markedet som bruker minst "ikke-fornybar" energi i produksjonsprosessen tatt livssyklus med i betraktning.