Maur i bygninger

 
 
 
 

Maur og maurskader i polystyren har vært et velkjent problem siden tidlig 80-tallet. Resultatetene av maurangrep er skade på isolasjon, økning av forsikringsaker/eieskiftesaker, vanskeliggjøring av bekjempelse, samt unødvendig bruk av gift (insektmidler). Undersøkelser utført av Nasjonalt Folkehelseinstitutt viser at bruken av gift til bekjempelse av maur doblet seg de siste 10 årene. Spesielt bekymringsfullt er bruken av gift i barnehager og skoler da barn ikke har utviklet ferdig utviklet imunforsvar og har en adferd som gjør dem spesielt utsatt.

 

Nye lover og forskrifter begrenser og vanseliggjør bekjempelse med gift. Valg av bygningsmaterialer hvor maur ikke kan etablere seg er derfor viktigere.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt har fra slutten av 90-tallet gjennomført tester på maurskader i polystyren. Forskning fra 2009 til 2013 viser nå at Foamglas er det eneste isolasjonsproduktet som ikke angripes av maur.

Foamglas har løsningene for å bygge en husgrunn uten at maur kan etablere seg. Foamglas kan brukes som løst lagte blokker i ringmurssystemer, men kan også prefabrikeres som som ferdig tilpassede spesialproduserte grunn-, vegg- og takelementer.

 

Brosjyre om Foamglas og maur ?

Klikk her

 

FHI:s Maurtest

Klikk her

 

Forhandler av maurisolasjon ?

Klikk her