Miljø og økologi

 
 
 
 
 

Den lukkede celleglassisolasjonen inneholder verken organiske eller uorganiske bindemidler. Råmaterialet består av over 60 % gjenvunnet glass. Gjenvunnet planglass fra defekte bilfrontruter og vanlig vindusglassavfall utgjør størstedelen av råmaterialet. Gjennom pågående modernisering av produksjonsanlegget, optimert varmegjenvinning og en stadig høyere andel gjenvunnet glass, har energibehovet stadig gått ned.

 

FOAMGLAS® er helt fri for miljøskadelige stoffer og er det isolasjonsproduktet på markedet som bruker minst "ikke-fornybar" energi i produksjonsprosessen tatt livssyklus med i betraktning.

 

 

Environmental Product Declarations

 

 
 
 

FOAMGLAS® brukt som fyllmateriale
 
 

FOAMGLAS® har usedvanlig lang levetid. Materialets levetidspotensial er like stort som bygningens. Hvis det likevel skulle bli behov for å bytte ut isolasjonen, kan den kasserte FOAMGLAS®-isolasjonen gjenbrukes som landskapsarkitektonisk fyllmateriale eller som fyllmateriale i støyskjermer.

 

FOAMGLAS® har også fått den høyeste karakteren i det svenske SundaHus miljøklassifiseringen.

 

FOAMGLAS®er sertifisert i henholdtil "NaturalPlus"en internasjonal organisasjonfor å utvikle en kultur for bærekraft innenfor bygg- og anleggssektoren.