Produksjon / framstilling

 
 
 
 
 

Sand, gjenvunnet glass og andre rikelig tilgjengelige materialer blandes for framstilling av smeltet glass.
Glasset ekstruderes til et rør og males til fint pulver og blandes med kull. Blandingen plasseres i former som føres gjennom en oppvarmet celledanningsovn, for framstilling av en glassblokk med millioner av hermetisk tette glassceller.

 

FOAMGLAS®-blokken passerer deretter gjennom en kjøleovn for nøye overvåket nedkjøling. Blokken kappes så til ønsket format, testes og pakkes, i nøye samsvar med kvalitetsstyringsstandardene i henhold til ISO 9001:2000.

 

Produksjonsprosessen bygger på varmegjenvinning, som minimerer energiforbruket og gir et økonomisk bærekraftig isolasjonsprodukt.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Økologisk oppfyller FOAMGLAS® celleglass de strengeste kravene til miljømessig bærekraftige materialer. Ved framstillingen benyttes ofte 60 % skrapglass i kombinasjon med en produksjonsprosess med minimalt energiforbruk.

 

Resultatet blir et isolasjonsmateriale som har høy ytelse gjennom hele levetiden, inkludert endelig avfallshåndtering som inert materiale eller gjenbruk. FOAMGLAS® er helt uten HCFC, HFA og pentan.