Klebemidler og lim

 
 
 

FOAMGLAS®-isolasjonen kan legges med varmt bitumen eller kaldherdende lim. Vi tilbyr en rekke kaldherdende limprodukter som er kompatible med isolasjonsproduktene våre. Ved å bruke disse limproduktene til å legge og fylle skjøtene på FOAMGLAS®-isolasjonen kan du lage en helt vanntett og damptett overflate. Dette sikrer bygningens varmeisolasjonsevne gjennom hele levetiden.